Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

Publikacja z okazji 50-lecia PMK w Dreźnie

Z okazji 50-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie powstała specjalna publikacja. Jest to praca zbiorowa, w którą zaangażowało się aż 44 autorów. Główną jej część i wartość stanowią unikalne treści, które zostały specjalnie napisane na potrzeby jubileuszu PMK lub też po raz pierwszy w niej zostały opublikowane. Wśród autorów i odbiorców książki są zarówno Niemcy, jak i Polacy, dlatego w projekt włączyło się 6 tłumaczy, aby przybliżyć istotne treści w obydwu językach. W pracy posiłkowaliśmy się materiałami, listami i dokumentami zgromadzonymi w archiwum kurialnym. Jest ona próbą ukazania współczesnemu pokoleniu pewnej ciągłości zdarzeń i działań ludzkich, które doprowadziły duszpasterstwo do obecnej formy. Nasza polska diaspora tworzy pewną całość w lokalnej społeczności katolików. Publikacja ta nie powstałaby bez wielkiego zaangażowania wielu osób. Wyrażamy wdzięczność Ambasadzie RP w Berlinie, która współfinansowała niniejszą publikację.

Elektroniczne wydanie księgi jubileuszowej