Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie


Namaszczenie Chorych 

Sakrament namaszczenia chorych jest jednym z siedmiu sakramentów, ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek (Mk 6,13), lecz poleca go wiernym i ogłasza Apostoł Jakub: 
"Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15). 

                        
 Źródło: https://deon.pl/wiara/garscinformacji-o-sakramencie-chorych,39432 

Należy wtedy przygotować: 

• stolik nakryty białym obrusem lub inne dogodne miejsce na Najświętszy Sakrament; 
• krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana; 
• wskazane jest, aby w obrzędzie sakramentu uczestniczyli bliscy (włączając spowiedź). 

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach: 

• jeśli jest poważna choroba; 
• osobom starszym wiekiem, których opuszczają siły; 
• osobom w starszym wieku, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba; 
• przed operacją medyczną; 
• nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu; 
• jeśli chory jest w stanie przyjąć, udziela się Komunii Świętej; 
• wskazana jest przed sakramentem namaszczenia chorych spowiedź święta, jeśli chory jest w stanie wyspowiadać się; 
• sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował, albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie; 
• dzieciom, jeżeli osiągnęły taki poziom umysłów, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. 

Kapłan wezwany do chorego, który już umarł – błaga Boga, aby uwolnił go od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa. Natomiast namaszczenia nie udziela. Jeżeli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, może mu udzielić sakramentu warunkowo. 

Oliwa - zawsze była uniwersalnym środkiem uśmierzającym ból, dlatego jest właściwym materiałem do sakramentu chorych. Do sakramentalnego namaszczenia jest zalecana oliwa z oliwek poświęcona na mszy krzyżma przez Ordynariusza Diecezji; 

Gest dotknięcia - ma także głębokie znaczenie. Jak Jezus stosował dotknięcie i kontakt z ciałem przy uzdrowieniach, tak dotknięcie kapłana przynosi pokój i oparcie, gdy chory czuje się najbardziej samotny. Źródło: Sakramenty chorych; por. KPK kan. 1004 § 1