Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie


Kapłaństwo 

Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym 
i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej charakter sługi Bożego. 
Został ustanowiony przez Chrystusa. Chrystus Pan, wybrawszy Sobie ze świata uczniów i Apostołów, dał im uprawnienia kapłańskie: 
"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J. 20, 21), władzę nauczania i udzielania Chrztu świętego: 
"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu" (Mt. 28, 19), władzę sprawowania Ofiary św.: 
"To czyńcie na Moją pamiątkę" (Łk. 22, 19) i moc odpuszczania grzechów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J. 20, 23). 

                               
Źródło: http://parafiaklwow.pl/sakrament-kaplanstwa/ 

Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa. 

Jaka jest różnica między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych?

Między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych różnica jest istotna, ponieważ kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo powszechne natomiast uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym. 

Jakie stopnie przyjęło kapłaństwo urzędowe?

Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: episkopatu, prezbiteratu, diakonatu. W strukturze Kościoła stopnie te są niezastąpione i bez nich nie ma mowy o Kościele. 

Jaki jest istotny obrzęd święceń kapłańskich? 

Sakramentu święceń udziela się przez włożenie rąk i uroczystą modlitwę konsekracyjną. Święcenia wyciskają na duszy niezatarty charakter sakramentalny, wskutek czego przyjmuje się je tylko jeden raz. Źródło: http://www.katechizm.opoka.org.pl/kkkII-2-3.htm