Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie


Małżeństwo 

Małżeństwo zostało dla ochrzczonych podniesione do sakramentów Nowego Przymierza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela". Mk 10, 6-9 

                                   
 Źródło: http://parafiaskoki.pl/malzenstwo/ 

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do księdza proboszcza w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. 

Wymagane są następujące dokumenty: 

• aktualne świadectwo Chrztu Św (metryka chrztu ważna jest 6. miesięcy, musi być aktualna w dniu ślubu), 
• świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej, 
• zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego, 
• dowody osobiste i w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny 6. miesięcy), 
• jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. 
• narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa w innej parafii (w Polsce), spisują protokół w parafii w Niemczech, gdyż jest to parafia własna (czyli ta, w której przebywa się w okresie powyżej 3. miesięcy bez względu na to jakie jest miejsce zameldowania, 
• narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami oraz z poradnictwa rodzinnego 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w naszym duszpasterstwie. 

Nauki przedmałżeńskie w Polskiej Misji Katolickiej W Dreźnie odbywają się dwa razy w roku wiosną oraz jesienią. Zgłaszać można się drogą mailową: 


Proponujemy rozpoczęcie kursu przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem. W ramach kursu odbywają się spotkania katechetyczne oraz poradnia planowania rodziny.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.