Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Wydarzenia bieżące

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA:
Więźniowie z Paliano przygotowują paschały 
Zachód nie będzie narzucał nam swojej kultury 
Podpalono i zniszczono kościół w Nigerii 
Papież jedzie do Iraku nieść radość i pocieszenie 
- Ponad 6 mln wirtualnych pielgrzymów w Padwie 
- Orędzie papieskie na Wielki Post 
Nowy Blachnicki dla pokolenia klikaczy 
- W ciszy pustyni możemy usłyszeć głos Boga 
- Świat potrzebuje orędzia o Miłosierdziu Bożym 
- 40. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Japonii 

UWAGA! 
Od 21.02.2021 nie obowiązuje już wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w Mszy św. w katedrze. Wchodząc do kościoła należy wypełnić formularz, podając imię , nazwisko, nr tel., datę i godzinę nabożeństwa. Dane te są przetrzymywane w biurze parafialnym przez 28 dni, a następnie usuwane. 
Obecnie w nawie głównej może znajdować się 130 osób. 
Nadal obowiązuje używanie maseczek OP-Masken, FFP2, KN95.

kalendarz mszy św. 

Wyniki konkursu plastycznego  
organizowanego w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej  w Dreźnie: Święty Mikołaj w oczach dzieci i młodzieży

Czytaj dalej

Dyspensa od uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i święta nakazane

Biskup Heinrich Timmerevers, na czas korona-kryzysu, udzielił dyspensy od uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i święta nakazane.

Spowiedź
w warunkach pandemi
i
List pasterski biskupa Heinricha Timmereversa na Niedzielę Miłosierdzia Bożego
List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 
Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do wspólnot polonijnych
z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
Odsłony:

Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek –poznając Go i miłując –mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”

Link do biblioteki tutaj 

Udostępniliśmy właśnie pierwszą część katalogu z wykazem książek znajdujących się w bibliotece naszej misji. Zapraszamy do zapoznania się z tytułami. Pierwsza część katalogu zawiera głównie lektury i książki dla dzieci i młodzieży, ale już wkrótce pojawią się również tytuły dla dorosłych czytelników.