Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Plan lekcji i kalendarium