Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Wyniki konkursu plastycznego organizowanego 
w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie: 
Święty Mikołaj w oczach dzieci i młodzieży

Jury w składzie: 
1       Ks. Marcin Ogórek 
2       Pani Marta Prucnal 
3       Pani Katarzyna Popek 
4       Pani Monika Horoch   
 
Kategoria                                      
      I                  wiekowa:    

Klasa 1      
I miejsce Antoni Pałeszniak 
Wyróżnienie: Laura Horoch   

Klasa 2 i 3    
I miejsce Hanna Prucnal    
Wyróżnienie: Filip Werner 
                        Maja Windisch
                        Leon Horoch
                        Leonard Horoch    

Klasa 4 i 5    
I miejsce Lidia Horoch 
Wyróżnienie: Michał Czerwonka
                        Mikołaj Czerwonka 

Klasa 6 i 7    
I miejsce Maria Prucnal


Kategoria                             
     II               rodzinna   
I miejsce Rodzina Horochów 
I miejsce Rodzina Wernerów 
Wyróżnienie: Rodzina Diaz-Konarskich     

                                                                                        Drezno,  6. 12. 2020 r.  

..........................................

Święty Mikołaj w oczach dzieci i młodzieży

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie wraz ze Stowarzyszeniem St. Albertus serdecznie zaprasza uczniów klas I-VII oraz rodziców do udziału w konkursie o Świętym Mikołaju.

Cele konkursu:
1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

Zadanie konkursowe:
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj w oczach dzieci i młodzieży”.
Przykładowe interpretacje :
1. Święty Mikołaj obdarza darami duchowymi.
2. Święty Mikołaj jako wzór świętego wychowawcy.
3. Święty Mikołaj, jako współczesny dobroczyńca.
4. W jaki sposób ja mogę zostać Świętym Mikołajem?
5. Co podoba mi się najbardziej w Świętym Mikołaju?

Technika wykonania pracy:
Technika pracy jest dowolna plastyczna (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft). Prace mogą być również rodzinne. Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy.

Kategorie :

 wiekowa
-klasa 1
-klasa 2 i 3
-klasa 4 i 5
-klasa 6 i 7

 rodzinna

Zgłoszenie pracy na konkurs:
Aby zgłosić pracę na konkurs, należy wykonać zdjęcie pracy (zdjęcie w dobrej jakości/ wysokiej rozdzielczości) i zgłosić je w terminie do 4. grudnia 2020 roku, wypełniając formularz.
Prace z dołączonym formularzem należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizatorzy zachęcają, by przed rozpoczęciem konkursu przeprowadzić rozmowę z dziećmi na temat życiorysu Św. Mikołaja Biskupa z Myry/ Miry.

Kryteria oceniania pracy:
1. Przedstawienie historyczne postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia Św. Mikołaja, (jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.
2. Prezentacja idei moralnych reprezentowanych przez Św. Mikołaja Biskupa.
3. Umiejętność zaprezentowania przez pracę plastyczną, w jaki sposób dziecko rozumie zastosowanie idei moralnych wskazanego świętego w życiu współczesnego człowieka.
4. Samodzielne wykonanie pracy.
5. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
6. W pracy należy uwzględnić wartości i zasady moralne głoszone przez św. Mikołaja: dobroczynność, wrażliwość, współczucie, miłosierdzie, pokierowanie swoim życiem według Ewangelii i zaufanie Bogu

Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 5 grudnia 2020 r. Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu 6 grudnia 2020 na stronie internetowej oraz skontaktują się telefonicznie z laureatami w celu ustalenia odbioru lub przesłania nagrody.

Pobierz:  Formularz zgłoszeniowy