Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Stowarzyszenie Sankt Albertus

    St. Albertus – wspólna sprawa. ,,Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne...’’ Jan Paweł II Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności polonijnej w Dreźnie, dnia 27.05.2020 zostało powołane do życia kulturalno- oświatowe stowarzyszenie pod nazwą Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition St. Albertus, z siedzibą na Wittenberger Strasse 88. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Księdza Marcina Ogórka, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie. Droga do założenia stowarzyszenia była długa i nie zawsze prosta. Dzięki pomocy i zaangażowaniu księdza Marcina oraz wielu innych osób, udało się wreszcie dopełnić wszystkich formalności. Głównym założeniem wynikającym ze statutu stowarzyszenia jest zachowanie i promowanie języka i kulturowej tożsamości osób polskiego pochodzenia mieszkających w Niemczech. Środowisko drezdeńskiej Polonii charakteryzuje się wysoką świadomością narodową, która w sposób bezpośredni wpływa na poczucie przynależności do polskiej kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich. Wykorzystując ten olbrzymi potencjał drzemiący w polskiej społeczności, poprzez realizację celów statutu stowarzyszenia, możemy stworzyć wiele cennych inicjatyw. W początkowej fazie działalności stowarzyszenie skupia się na wspieraniu Szkoły Języka i Kultury polskiej w Dreźnie. Dzięki środkom pozyskanym od naszych darczyńców, m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stowarzyszenia Wspólnota Polska w ramach projektu ,,Bezpośrednie wsparcie szkół polonijnych w Niemczech’’, udało się zrealizować kilka istotnych projektów w bieżącym roku szkolnym.  W dalszych planach jest również organizacja spotkań o charakterze kulturalnym, tworzenie grup teatralnych, organizowanie wycieczek oraz wykładów. Początki działalności stowarzyszenia przypadają niestety na trudne czasy wynikające z pandemii koronawirusa. Brak możliwości organizowania uroczystości z udziałem dużej liczby uczestników, jak chociażby otwartego świętowania obchodów Dnia Niepodległości, napawa nas ogromnym smutkiem. Mamy jednak nadzieję, że w przeciągu najbliższych miesięcy uda nam się wspólnie spotkać i uczcić powstanie naszego stowarzyszenia St. Albertus. Niech promowanie polskiej kultury, wartości chrześcijańskich i języka ojczystego stanie się naszym wspólnym interesem, bo to od nas samych w dużej mierze zależy, czy uda się je przekazać kolejnym pokoleniom. Do zobaczenia w St. Albertus. Marta Prucnal   Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia St. Albertus można uzyskać odwiedzając stronę Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie (pmkdresden.de).