Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Msze Święte w języku polskim

KALENDARZ MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

W każdą niedzielę o 10:15 w kościele klasztornym sióstr klarysek w Budziszynie
(02625 Bautzen, Klosterstr. 9) 

W każdą niedzielę o 16:30 w Katedrze w Dreźnie, 
(Hofkirche Dresden)

W każdy 1. i 3. piątek oraz 1. sobotę miesiąca o godz. 19:00 
według ogłoszeń

W każdą 3. sobotę miesiąca o 16:00 w St. Benno-Kirche przy Wettin Str. 15,  01662 Meißen