Polska Misja Katolicka w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego