Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec - Modlitwa, którą bardzo ukochałem…Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej."

Jan Paweł II 2.10.1988 r.

Co to jest Żywy Różaniec?Na różańcu możemy się modlić indywidualnie lub we wspólnocie. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem uświęconych form wspólnotowego odmawiania Różańca św. w Kościele jest Żywy Różaniec. Zapoczątkowała go Paulina Jaricot – Francuzka, która w 1822 roku utworzyła dzieło powszechnej pomocy misjom pod nazwą Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a cztery lata później powołała dla niego wielkie modlitewne zaplecze w postaci Żywego Różańca. Paulina chciała uczynić Różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nim cały świat. Zorganizowała tzw. „piętnastki” – grupy piętnastoosobowe, z których każda zobowiązała się do odmawiania w intencji misji jednej dziesiątki Różańca dziennie i rozważania danej tajemnicy. Ta forma bardzo szybko się przyjęła. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia założycielki.Rok 2002/2003 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Rokiem Różańca i poszerzył tę modlitwę o tajemnice Światła, w których rozważamy fragmenty publicznego życia Chrystusa.Obecnie Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, zatem jedna „Róża” liczy dwadzieścia osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania odpowiedniej tajemnicy, wybranej w danym miesiącu. Gdy wszystkie osoby, należące do jednej „Róży”, wypełniają swoje zobowiązania, wówczas każdego dnia „Roża” odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem należy do Żywego Różańca i odmawia tylko jedną dziesiątkę, ten każdego dnia uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach…Żywy Różaniec w naszej MisjiWspólnota "Żywego Różańca" w naszej Misji istnieje od 2010 roku i powstała z inicjatywy Parafian. Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.15. w Kaplicy przy Schweriner Str. 27. Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Marcin Ogórek.Bardzo serdecznie zachęcam kolejnych Parafian do włączenia się do naszej Wspólnoty Różańcowej! W tej chwili jest nas dwadzieścia osób, a może być znacznie więcej… Jeżeli zapragniesz się znaleźć w gronie czcicieli Matki Bożej, Ona wynagrodzi Ci to stokrotnie, obdarzając swoją i miłością i niezliczonymi łaskami!Przyjdź, to tak niewiele, ale i bardzo dużo, bo każda dziesiątka Różańca ma moc niezwykłą! Uczy miłości do Boga, Maryi i ludzi, uczy pokory i dobroci…Zelatorka Bożena Jungnickel Ps. Zapisać się można u księdza Marcina i zelatorki