Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Emmanuel

Wspólnota ta powstała w marcu 2015 roku, na prośbę parafian chcących pogłębić swoją relację z Duchem Świętym. Grupa około 12 osób zaczęła swoje spotkania od przeżywania Seminarium Ewangelizacyjnego Odnowy trwającego 10 tygodni. Z czasem została wybrana nazwa grupy oraz lider. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 i są otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspólnie modlić się i uwielbiać Jezusa Chrystusa. Opiekunem wspólnoty jest Ks. Marcin Ogórek. 

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim jest również często nazywana Katolicką Odnową Charyzmatyczną. Jako ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Dzięki niej odnajdują oni swoje miejsce w Kościele i świecie. Grupy modlitewne liczą od kilku do kilkuset członków, których łączy „chrzest w Duchu Świętym” – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Wspólnoty spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach , których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty, czyli nadzwyczajne dary Ducha Świętego, udzielane jakiejś osobie dla dobra wspólnoty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele. Spotkania odbywają się zwykle przy parafii.