Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Domowy Kościół

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego i ułożone w kształt krzyża. Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii.  Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów i to na nich spoczywa odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.Domowy Kościół jest  to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, a jego założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W swojej pracy duszpasterskiej wpracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych) oraz zorganizował i prowadził społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych zastosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. F. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie. W 1981 roku wyjechał do Rzymu, gdzie zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle wlasnie w Carlsbergu w 1987 roku.Druga osoba, która odegrała bardzo ważną rolę w tworzeniu gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, która dziś nosi nazwę Domowego Kościóła była siostra Jadwiga Skudro. Ona to przebywając w Paryżu w domu swego Zgromadzenia trafiła do centrali ruchu Equipes Notre Dame, gdzie zapoznała się z jego założeniami i metodami. W 1974 r., na zaproszenie ks. Franciszka Blachnickiego, przyjechała do Krościenka nad Dunajcem na oazę rodzin, by podzielić się swoją wiedzą na temat ruchu Equipes Notre Dame. Po tych wakacjach ks. Blachnicki zaproponował Siostrze Jadwidze współpracę w organizowaniu i prowadzeniu Ruchu Wspólnot Rodzinnych.Wsplnota pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Ideał duchowości małżeńskiej przejął Domowy Kościół z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Siostra Jadwiga pomagała także w zakładaniu wielu kręgów rodzin, prowadziła rekolekcje, tłumaczyła i opracowywała materiały formacyjne dla Domowego Kościoła.Duchowość małżeńska, czyli dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem, proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:- codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego- regularne spotkanie ze słowem Bożym- codzienna modlitwa małżeńska- codzienna modlitwa rodziny- comiesięczny dialog małżeński- reguła życia (systematyczna praca nad sobą)- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw)- uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.Centralny Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła a jednocześnie siedziba Sekretariatu DK oraz Archiwum znajduje sie w Krościenku nad Dunajcem.  To wlaśnie tutaj, w domu na Jagiellońskiej, odbywają się od ponad 40 lat ogólnopolskie oazy rodzin (podczas wakacji), a także krótsze rekolekcje i sesje tematyczne.    Istniejący w naszej misji Ruch Światło-Życie  posiada trzy kręgi Domowego Kościoła oraz oazę młodzieżową. Rodziny każdego roku wyjeżdżają na rekolekcje formacyjne oraz uczestniczą w Dniach WspólnotyRejonu. Ruch w Dreżnie należy do rejonu Berlin, w którego skład wchodzi również Lipsk. Moderatorem rejonu jest ks. Marek Kędzierski-proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Młodzież z naszej misji uczestniczy w 14 dniowych rekolekcjach jak również w formacji w ciągu roku.