Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

1. Msze św. (link do kalendarza) 
        
2. Spowiedź 30 min, przed Mszą św.;

3.  Sobotnie zajęcia z przedmiotów ojczystych (plan zajęć); 
 - zgłaszanie dzieci do Szkoły Języka i Kultury Polskiej (tutaj)
 - kontakt z nauczycielem (tutaj).   

4.  Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania i Pierwszej Komunii Św. odbywa w ramach sobotniej katechezy. 

5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w naszym duszpasterstwie odbywa się dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Zgłaszać się można drogą mailową. 

6.  Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym naszej misji, która świętuje 50-lecie swojej duszpasterskiej działalności. Z tej okazji planowane jest wydanie publikacji dotyczącej naszego duszpasterstwa, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów archiwalnych, np. zdjęć z różnych wydarzeń sprzed roku 2012 z czasów poprzednich proboszczów;