Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

ks. kan. Marcin Ogórek

ur. 16.05.1976 w Ząbkowicach Śl.; ukończył Technikum Mechaniczne Obróbki Skrawaniem, następnie studiował Inżynierię Środowiska na wydziale Geodezji i Melioracji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1998 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa prof. dr. hab. Ignacego Deca w dn. 22 maja 2004 r. w katedrze świdnickiej. Był to pierwszy rocznik kapłanów święconych dla nowo ustanowionej diecezji świdnickiej. W latach 2004-2009 wikariusz w parafii Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie; 2009-2011 wikariusz w parafii katedralnej p. w. św. Stanisława biskupa i św. Wacława męczennika w Świdnicy; 2011-2012 wikariusz w parafii p. w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Świdnicy; W latach 2005-2010 studia licencjacko-doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Instytut Teologii Pastoralnej i Instytut Nauk Społecznych. Od 2009 do 2012 pełnił posługę Diecezjalnego Moderatora Ruchu Światło-Życie. W latach 2012 - 2014 był wikariuszem w Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu. Od 01.02.2014 pełni posługę proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie.