Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Biblioteka PMK

Od wielu już lat istnieje w naszej misji stale powiększająca się Biblioteka Parafialna. Obecnie zbiory są katalogowane. Pierwsza część spisu została już udostępniona.