Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Obostrzenia związane z pandemią korona-wirusa


Aktualizacja 18.12.2020

Od poniedziałku 02.11.2020 r.  powróciły obostrzenia związane z pandemią korona-wirusa. W mszach św. sprawowanych w katedrze może uczestniczyć tylko 38 osób. W związku z tym, do lutego, msze św. niedzielne sprawowane są również w sobotę o godz. 19:45 w Herz-Jesu-Kirche przy Borsberg Str. 13, 01309 Dresden.
Na niedzielę i święta można zapisywać się poprzez portal Duszpolonia.

Wpisanie na listę będzie potwierdzane mailem zwrotnym.
Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w Mszach św. 
Obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw oraz przed kościołem, bez względu na odstęp między osobami
.

 Obostrzenia obowiązujące od grudnia: 
-          Nabożeństwa mogą być sprawowane pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad ochrony przed infekcjami. 
-          Podczas liturgii, oprócz wszystkich znanych środków, należy unikać wspólnych śpiewów, a nabożeństwa należy ograniczyć do mniej niż 60 minut. Muzyka instrumentalna, śpiew kantorowy lub scholi (do czterech osób) są możliwe, jeśli przestrzega się ochrony przed infekcją. 
-          Nabożeństwa kościelne można odprawiać wyłącznie na terenie przeznaczonym do praktyk religijnych. 
-          Na zakończenie nabożeństwa obowiązkowe jest ogłoszenie, że teren kościoła należy opuścić natychmiast po nabożeństwie i że przed kościołem i na całym terenie kościoła należy założyć osłonę na usta. 
-          Spowiedź może być nadal. 
-          Wszelkie spotkania gremiów są odwołane. 
-          W przypadku wszczęcia przez organ regulacyjny grzywny lub wszczęcia postępowania karnego z powodu nieprzestrzegania zarządzeń ochronnych diecezja nie udzieli żadnego wsparcia w obronie.