Joomla Themes by iPage Complaints

Wydarzenia bieżące


Transmisje Mszy świętych

Transmisje nabożeństw 


Wznowienie Mszy św. 

DREZNO - Można zgłaszać się na kolejne niedziele i dni powszednie. 

W katedrze drezdeńskiej sprawowana jest Msza św. w języku polskim z jednoczesnym zachowaniem środków ochrony (plakat).  Maksymalna liczba uczestników to 38 osób. 

 

Zgłaszać się do uczestnictwa we Mszy św., na kolejne niedziele, można drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) podając imię i nazwisko, liczbę zgłaszanych osób oraz datę i miejsce (Drezno lub Budziszyn). Otrzymanie odpowiedzi zwrotnej będzie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Osoby niezgłoszone, które przyjdą mogą liczyć się z możliwością nieuczestniczenia w Eucharystii.

 

Spowiedź jest możliwa tylko w kaplicy przy Schwerinerstr., po wcześniejszym umówieniu.

 

W kaplicy domowej Msza św. sprawowana jest codziennie. Uczestniczyć w niej mogą 3 osoby lub jedna rodzina. Zgłoszenia, jak wyżej.

 

BAUTZEN - lista otwarta.

Maksymalna liczba uczestników nie może przekraczać 40 osób. Zgłaszać się do uczestnictwa we Mszy św. można, jak podano wyżej.


Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do wspólnot polonijnych
z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II


List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 


LIST OJCA ŚWIĘTEGO 
DO WSZYSTKICH WIERNYCH NA MAJ 2020 r.


Biskup Heinrich Timmerevers, na czas korona-kryzysu, udzielił dyspensy od uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i święta nakazane oraz zachęca osoby będące w grupie ryzyka do pozostania w domu i duchowego łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy i nabożeństw.

 

Chciejmy w tym czasie jeszcze mocniej ożywić religijność i pobudzić wiarę w naszych rodzinach przez osobiste, czy też wspólne rodzinne czytanie Pisma Świętego, np. liturgii słowa na dany dzień, nabożeństwa: różaniec, Droga Światła, litanie, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

Wykorzystajmy ten niełatwy czas jak najlepiej, również poprzez odpoczynek fizyczny i psychiczny.

 

Módlmy się w intencji chorych, za służby oraz za siebie nawzajem, a szczególnie za tych, których jeszcze nie potrafimy kochać.

 

Niech nam wszystkim błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

 

Ks. Marcin Ogórek


Spowiedź w warunkach pandemii 


Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą


List pasterski biskupa Heinricha Timmereversa na Niedzielę Miłosierdzia Bożego


Niedziela Miłosierdzia Bożego

Zacząć od nowa

Epidemia, pandemia, ograniczenia, zamknięcie. Pokonamy pandemię, pokonamy zamknięcie i …

No właśnie, co dalej? Czy powrócimy do tego, co było? Do gonitwy? Zamknięcia się w swoim świecie? A może by tak wyjście z tej pandemii wykorzystać do resetu, rozpoczęcia od nowa? Może by tak spróbować zapomnieć o urazach. Może by tak odpuścić? Może by tak wejść do grona (współ-) pracowników, znajomych, grup, wspólnoty, jak wtedy po raz pierwszy, jako nowy/a, poznający/a środowisko, bezinteresownie oferujący/a swoją służbę i pomoc innym? Może warto wykorzystać tę smutną, a dla wielu dramatyczną sytuację pandemii do stania się nowym człowiekiem?

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

ks. Marcin Ogórek


 Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie z martwych powstał! Alleluja!

Zmartwychwstanie? Do czego? Wtedy, po Zmartwychwstaniu, świat się nie zmienił. Nie zaprzestano wojen między państwami, narodami, sąsiadami, rodzinami. To się nie zmieniło. Zmienili się ci, którzy przynależeli do Chrystusa. Zaczęli kochać. Kochać miłością Chrystusową - „Zobaczcie, jak oni się miłują” (Tertulian, „Apologetyk”).

Te święta też świata nie zmienią. Być może po świętach, po oktawie, po całym 50-dniowym okresie wielkanocnym, nadal będziesz tkwił/a w toksycznym środowisku, z ciężkim mężem, z trudną żoną, z nieposłusznym dzieckiem, z nieznośnymi sąsiadami. Te święta mają zmienić Ciebie, przynależącego do Chrystusa, abyś na nowo uwierzył/a, że od śmierci potężniejsza jest miłość. Abyś na nowo nauczył/a się kochać. Kochać miłością Chrystusową, miłością wybaczającą i wyzwalającą.

 

Prośmy Pana, aby pomógł nam zaufać i przezwyciężyć lęk.

abyśmy powrócili z wiarą do nowego życia, pełnego nadziei i miłości.

Jezus, nasz Pan Zmartwychwstał, to On jest naszą pomocą i siłą.

Życzę wszystkim czytającym te słowa

przemiany serca mocą Chrystusową, która dokona się za naszą zgodą.

Niech ta Wielkanoc będzie i naszym zmartwychwstaniem do lepszego życia.

Wesołego Alleluja!!!

ks. Marcin Ogórek


 Wielki Piątek - Droga Krzyżowa  

 Wielu przeżywa w końcu "ten upragniony czas", czyli czas, w którym będzie można przebywać z najbliższymi, nie tylko kilka godzin dziennie, ale cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc. Jednak obecna sytuacja nierzadko ukazuje, że tak długie bycie w gronie najbliższych nie jest już tą wymarzoną radością, lecz staje się swoistą Drogą Krzyżową, podczas, której jest tak wiele upadków, a tak trudno znaleźć Weronikę, która otrze umęczoną twarz bliźniego, czy Cyrenejczyka, który choćby pod przymusem przejął ciężar codzienności. Gdzież oni są? Gdzie ci ówcześni zauroczeni sobą narzeczeni / młodzi małżonkowie? Gdzie ci rodzice zauroczeni nowonarodzonym dzieckiem? Gdzie te miłe dzieci, tak uroczo uśmiechające się do swoich rodziców? Gdzież oni są? Gdzie jesteś Ty? Gdzie jestem ja? Czy, aż tak bardzo zagubiłem/am się?

 

 Droga do Zmartwychwstania wiedzie przez krzyż. 

 

Jezu przybity do krzyża

Na skalnym wzgórzu Golgoty,

Pomóż nam wytrwać przy Tobie,

Gdy cios cierpienia uderzy.

(z Liturgii Godzin)

ks. Marcin Ogórek


Wielki Czwartek 

Gdy słyszymy hasło "Wielki Czwartek", nasuwają nam się na myśl dwa sakramenty - Kapłaństwo i Eucharystia. I cóż to za temat? Przecież kapłana mamy na każde zawołanie, Mszę św. każdego dnia. 

A może jednak przez korona-kryzysowy brak Eucharystii, brak dostępu do kapłana, a więc i do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu chorych, zrozumiemy my wierni i my kapłani, głęboki sens tych sakramentów. 

Co daj nam Panie Boże. Amen. 

 

ks. Marcin Ogórek


"Odwagi, Ja jestem" (Mk 6, 50)

     Wielu z nas, dzisiaj, bardzo lęka się, boi się. Wielu z nas wątpi, nie wie, co będzie jutro. Kiedy sięgamy do mediów mówiących o obecnej kryzysowej sytuacji, to nierzadko nie wiemy, co o tym myśleć. Jedne relacje nas przerażają, wprowadzają w stan paniki, inne powodują w nas obojętność. Wydaje się, że jesteśmy zdezorientowani. Do tego dochodzi brak możliwości przeżycia świąt z najbliższymi w domu rodzinnym w Polsce. Przygotowanie posiłków, też sprawia zakłopotanie, bo nie zawsze uda się zdobyć polski majonez, czy białą kiełbasę smile. W innej sytuacji brzmiałoby to komicznie, a dziś okazuje się, że są to realne czynniki, poprzez które narasta w człowieku frustracja. Dochodzi do tego brak możliwości udania się do kościoła, by uczestniczyć w Triduum Paschalnym. Brak możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii św.

     Jednak nie dajmy wprowadzić się w ten wir, w ten zamęt. Nie popadajmy w zwątpienie. Chrześcijanin, to człowiek nadziei - „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31). Na obecne wydarzenia patrzmy oczyma wiary, poprzez Ewangelię, bo w każdym czasie, również i obecnie, Bóg do nas mówi. Pan Bóg chce nam cos powiedzieć.

     Niewątpliwie, jest to dla nas czas próby - próby naszej wiary, naszego człowieczeństwa. Czas dany nam, po to, aby nas oczyścić, aby nas wzmocnić, abyśmy zmienili swój świat wartości. Abyśmy na pierwszym miejscu postawili Boga - „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu” (św. Augustyn).

     Jezus mówi do nas: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!” (Mk 6, 50). 

 

ks. Marcin Ogórek


 W Triduum Paschalnym Komunii św. poza liturgią udziela się tylko, jako wiatyk (umierającym). 


Już miesiąc od ostatniej Mszy św. sprawowanej publicznie

     Tegoroczny Wielki Post przeżywamy w tzw. korona-kryzysie. Łączymy się duchowo i poprzez media ze wspólnotą Kościoła w celebrowaniu Eucharystii, nabożeństw pasyjnych (Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej) i nauk rekolekcyjnych. Dzięki internetowi możemy uczestniczyć w transmisji Mszy św. z Jasnej Góry - duchowej stolicy naszej Ojczyzny, z Krakowa Łagiewnik - z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, z diecezji, a nawet miejscowości naszego pochodzenia. Takie rozwiązania dla wielu wystarczają, gdy są na "własne życzenie" np. na urlopie w kraju niekatolickim. Jednak obecnie, gdy ograniczenia są narzucone, czujemy pewien dyskomfort, a nawet niepewność i niepokój, a wielu, dopiero teraz, dzięki głodowi eucharystycznemu odkrywa znaczenie i wartość Komunii Świętej, nie tylko dla Kościoła Powszechnego, ale przede wszystkim dla siebie. 

    Budujące jest dla mnie, jako kapłana, gdy w wydawałoby się w zsekularyzowanym świecie / społeczeństwie, od miesiąca każdego dnia odbieram telefony, sms-y, e-maile z pytaniem o możliwość przystąpienia do Komunii św. Jest to pierwszy z owoców tych wyjątkowych i najdłuższych rekolekcji wielkopostnych w naszym życiu. 

     Każdego dnia celebruję Mszę św. modląc się za wiernych naszej misji.

    Aby poczucie wspólnoty w naszej misji na nowo ożywiało się, postaram się, teraz w Wielkim Tygodniu, aby co 1-2 dni, aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, pojawiało się krótkie słowo płynące z serca i z tęsknoty za wiernymi. smile

 

ks. Marcin Ogórek 


 Odpust zupełny dla dotkniętych koronawirusem   


 

 W związku z sytuacją związaną z koronawirusem, 

w diecezji Dresden-Meißen

wszystkie nabożeństwa i spotkania zostały anulowane aż do odwołania. 

Dotyczy to również nabożeństw w języku polskim.

Aktualne informacje na ten temat dostępne są na stronie diecezji

https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/kirchliches-leben-in-zeiten-des-corona-virus

Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej

 Nabożeństwa 

Transmisje Mszy św. w języku polskim 

7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA


Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Znalezione obrazy dla zapytania: jam pawel II

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,

którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego,

aby człowiek –poznając Go i miłując –mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”

                                                                                                                  św. Jan Paweł II


Udostępniliśmy właśnie pierwszą część katalogu z wykazem książek znajdujących się w bibliotece naszej misji. Zapraszamy do zapoznania się z tytułami. Pierwsza część katalogu zawiera głównie lektury i książki dla dzieci i młodzieży, ale już wkrótce pojawią się również tytuły dla dorosłych czytelników. 

Link do biblioteki tutaj lub poniżej w menu po prawej stronie.


  Trwa zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski - więcej informacji po kliknięciu na plakat.

Attachments:
Download this file (Prezydent - 100. rocz. ur. JPII.pdf)Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnot polonijnych z okazji[Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnot polonijnych z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II]
Download this file (2016_8_Jednodniówka.pdf)2016_8_Jednodniówka.pdf[ ]