Joomla Themes by iPage Complaints

Wydarzenia bieżące

  

 List Parafialny Nr 1(12)/2020 


Transmisje Mszy św. na żywo Transmisje nabożeństw na żywo

W Triduum Paschalnym Komunii św. poza liturgią udziela się tylko, jako wiatyk (umierającym).


Już miesiąc od ostatniej Mszy św. sprawowanej publicznie

     Tegoroczny Wielki Post przeżywamy w tzw. korona-kryzysie. Łączymy się duchowo i poprzez media ze wspólnotą Kościoła w celebrowaniu Eucharystii, nabożeństw pasyjnych (Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej) i nauk rekolekcyjnych. Dzięki internetowi możemy uczestniczyć w transmisji Mszy św. z Jasnej Góry - duchowej stolicy naszej Ojczyzny, z Krakowa Łagiewnik - z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, z diecezji, a nawet miejscowości naszego pochodzenia. Takie rozwiązania dla wielu wystarczają, gdy są na "własne życzenie" np. na urlopie w kraju niekatolickim. Jednak obecnie, gdy ograniczenia są narzucone, czujemy pewien dyskomfort, a nawet niepewność i niepokój, a wielu, dopiero teraz, dzięki głodowi eucharystycznemu odkrywa znaczenie i wartość Komunii Świętej, nie tylko dla Kościoła Powszechnego, ale przede wszystkim dla siebie. 

    Budujące jest dla mnie, jako kapłana, gdy w wydawałoby się w zsekularyzowanym świecie / społeczeństwie, od miesiąca każdego dnia odbieram telefony, sms-y, e-maile z pytaniem o możliwość przystąpienia do Komunii św. Jest to pierwszy z owoców tych wyjątkowych i najdłuższych rekolekcji wielkopostnych w naszym życiu. 

     Każdego dnia celebruję Mszę św. modląc się za wiernych naszej misji.

    Aby poczucie wspólnoty w naszej misji na nowo ożywiało się, postaram się, teraz w Wielkim Tygodniu, aby co 1-2 dni, aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, pojawiało się krótkie słowo płynące z serca i z tęsknoty za wiernymi. smile

 

ks. Marcin Ogórek 


Spowiedź w warunkach pandemii

Penitencjaria Apostolska przypomina, że spowiedź indywidualna jest zwyczajnym sposobem celebrowania tego sakramentu, natomiast rozgrzeszenie zbiorowe jest możliwe w sytuacji, gdy zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci i nie ma czasu na wysłuchanie indywidualnych spowiedzi penitentów, albo w jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Po ustaniu tych szczególnych okoliczności każdy z penitentów powinien przystąpić do indywidualnej spowiedzi. 

Tam, gdzie pojedynczy wierni znaleźliby się w bolesnej sytuacji niemożności otrzymania absolucji sakramentalnej, powinni uczynić akt żalu doskonałego wyrażony w relacji do Boga i zawierający szczere pragnienie pojednania z towarzyszącą mu obietnicą spowiedzi, gdy taka możliwość zaistnieje. 


Odpust zupełny dla dotkniętych koronawirusem   


Rekolekcje wielkopostne 

Na czwartek 02.04.2020 godz. 19:00 zaplanowane było w naszej wspólnocie rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Obecna sytuacja zachęca nas do przeżycia ich w sposób szczególny, indywidualnie lub rodzinnie w zaciszu swego mieszkania / domu za pośrednictwem mediów. Poniżej propozycje. 

 

Rekolekcje trzydniowe - Sakrament pokuty i pojednania 

dzień pierwszy dzień drugi

dzień trzeci


Rekolekcje ośmiodniowe - Osiem spotkań z Miłosiernym – wielkopostne rekolekcje w dynamice lectio divina do przeżycia w domu w ciągu 17 dni

przygotowanie do rekolekcji dzień pierwszy dzień drugi dzień trzeci  
dzień czwarty    dzień piąty  dzień szósty dzień siódmy dzień ósmy       
dzień dziewiąty dzień dziesiąty dzień jedenasty dzień dwunasty dzień trzynasty
 dzień czternasty  dzień piętnasty  dzień szesnasty  dzień siedemnasty 

 


 

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem, 

w diecezji Dresden-Meißen

wszystkie nabożeństwa i spotkania zostały anulowane aż do odwołania. 

Dotyczy to również nabożeństw w języku polskim.

Aktualne informacje na ten temat dostępne są na stronie diecezji

https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/kirchliches-leben-in-zeiten-des-corona-virus

Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej

 Nabożeństwa 

Transmisje Mszy św. w języku polskim 

7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA


Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Znalezione obrazy dla zapytania: jam pawel II

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,

którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego,

aby człowiek –poznając Go i miłując –mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”

                                                                                                                  św. Jan Paweł II


Udostępniliśmy właśnie pierwszą część katalogu z wykazem książek znajdujących się w bibliotece naszej misji. Zapraszamy do zapoznania się z tytułami. Pierwsza część katalogu zawiera głównie lektury i książki dla dzieci i młodzieży, ale już wkrótce pojawią się również tytuły dla dorosłych czytelników. 

Link do biblioteki tutaj lub poniżej w menu po prawej stronie.


  Trwa zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski - więcej informacji po kliknięciu na plakat.

 

 

Attachments:
Download this file (2016_8_Jednodniówka.pdf)2016_8_Jednodniówka.pdf[ ]